ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ BATTERIESDISIOS.GR

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-6452865

+

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

2140 (4400mAh) Μπαταρία για HP Pavilion dv7 14.4V Laptop

35,00 €

Overview

Μπαταρία για HP Pavilion dv7 14.4V Laptop

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομασία 2140 (4400mAh) Μπαταρία για HP Pavilion dv7 14.4V Laptop
Ταιριάζει στα μοντέλα HP: HDX X18-1000 HDX X18-1000EO HDX X18-1001TX HDX X18-1001XX HDX X18-1002TX HDX X18-1003TX HDX X18-1004TX HDX X18-1005EA HDX X18-1005TX HDX X18-1006TX HDX X18-1007TX HDX X18-1008TX HDX X18-1009TX HDX X18-1010EA HDX X18-1010TX HDX X18-1011TX HDX X18-1012TX HDX X18-1013TX HDX X18-1014TX HDX X18-1015TX HDX X18-1016TX HDX X18-1017TX HDX X18-1018TX HDX X18-1020US HDX X18-1023CA HDX X18-1024CA HDX X18-1027CL HDX X18-1050EB HDX X18-1050EF HDX X18-1050ER HDX X18-1058CA HDX X18-1070EE HDX X18-1080ED HDX X18-1080EG HDX X18-1080EL HDX X18-1080EP HDX X18-1080ES HDX X18-1080ET HDX X18-1080EW HDX X18-1088EZ HDX X18-1090EZ HDX X18-1099UX HDX X18-1100 HDX X18-1101EA HDX X18-1102EA HDX X18-1102TX HDX X18-1103EA HDX X18-1103TX HDX X18-1104TX HDX X18-1107TX HDX X18-1109TX HDX X18-1110EG HDX X18-1110TX HDX X18-1114TX HDX X18-1120LA HDX X18-1180CA HDX X18-1180US HDX X18-1200 HDX X18-1201EA HDX X18-1204TX HDX X18-1205TX HDX X18-1222EG HDX X18-1250EF HDX X18-1280ED HDX X18-1280EL HDX X18-1280EP HDX X18-1280ES HDX X18-1280EW HDX X18-1299EB HDX X18-1300 HDX X18-1310EG HDX X18-1320EA HDX X18-1350EF HDX X18-1374CA HDX X18-1378CA HDX X18-1390EO HDX X18T-1000 HDX X18T-1100 CTO HDX X18T-1200 CTO HDX18 HDX18-1000 HDX18-1101EG HDX18-1150EF HDX18-1180EF HDX18t Pavilion dv7 Pavilion dv7- 3105ea Pavilion dv7-1000 Pavilion dv7-1000ea Pavilion dv7-1000ef Pavilion dv7-1000eg Pavilion dv7-1001ea Pavilion dv7-1001ef Pavilion dv7-1001eg Pavilion dv7-1001tx Pavilion dv7-1001xx Pavilion dv7-1002ea Pavilion dv7-1002tx Pavilion dv7-1002xx Pavilion dv7-1003ea Pavilion dv7-1003el Pavilion dv7-1003eo Pavilion dv7-1003tx Pavilion dv7-1003xx Pavilion dv7-1004ea Pavilion dv7-1004tx Pavilion dv7-1005ef Pavilion dv7-1005eg Pavilion dv7-1005eo Pavilion dv7-1005es Pavilion dv7-1005tx Pavilion dv7-1006tx Pavilion dv7-1007ef Pavilion dv7-1007tx Pavilion dv7-1008ef Pavilion dv7-1008eg Pavilion dv7-1008tx Pavilion dv7-1009tx Pavilion dv7-1010ed Pavilion dv7-1010ef Pavilion dv7-1010eg Pavilion dv7-1010el Pavilion dv7-1010eo Pavilion dv7-1010ep Pavilion dv7-1010es Pavilion dv7-1010et Pavilion dv7-1010tx Pavilion dv7-1011tx Pavilion dv7-1012tx Pavilion dv7-1013tx Pavilion dv7-1014ca Pavilion dv7-1014tx Pavilion dv7-1015eg Pavilion dv7-1015el Pavilion dv7-1015eo Pavilion dv7-1015tx Pavilion dv7-1016nr Pavilion dv7-1016tx Pavilion dv7-1017eg Pavilion dv7-1017tx Pavilion dv7-1018eg Pavilion dv7-1018tx Pavilion dv7-1019tx Pavilion dv7-1020ea Pavilion dv7-1020eg Pavilion dv7-1020el Pavilion dv7-1020eo Pavilion dv7-1020es Pavilion dv7-1020ev Pavilion dv7-1020ew Pavilion dv7-1020tx Pavilion dv7-1020us Pavilion dv7-1021tx Pavilion dv7-1022tx Pavilion dv7-1023cl Pavilion dv7-1023em Pavilion dv7-1023tx Pavilion dv7-1024el Pavilion dv7-1024tx Pavilion dv7-1025eg Pavilion dv7-1025nr Pavilion dv7-1025tx Pavilion dv7-1026tx Pavilion dv7-1027ca Pavilion dv7-1027tx Pavilion dv7-1029eg Pavilion dv7-1029tx Pavilion dv7-1030eb Pavilion dv7-1030ef Pavilion dv7-1030eg Pavilion dv7-1030el Pavilion dv7-1030en Pavilion dv7-1030eo Pavilion dv7-1030ep Pavilion dv7-1030es Pavilion dv7-1030ev Pavilion dv7-1030tx Pavilion dv7-1031tx Pavilion dv7-1032tx Pavilion dv7-1033tx Pavilion dv7-1034ca Pavilion dv7-1034tx Pavilion dv7-1035ef Pavilion dv7-1035em Pavilion dv7-1035eo Pavilion dv7-1035es Pavilion dv7-1038ca Pavilion dv7-1040ec Pavilion dv7-1040ef Pavilion dv7-1040em Pavilion dv7-1040eo Pavilion dv7-1040es Pavilion dv7-1040et Pavilion dv7-1040ew Pavilion dv7-1045eg Pavilion dv7-1045tx Pavilion dv7-1048ez Pavilion dv7-1050ea Pavilion dv7-1050eb Pavilion dv7-1050ed Pavilion dv7-1050ef Pavilion dv7-1050eg Pavilion dv7-1050eo Pavilion dv7-1050er Pavilion dv7-1051xx Pavilion dv7-1052xx Pavilion dv7-1053ez Pavilion dv7-1053xx Pavilion dv7-1055ea Pavilion dv7-1060ec Pavilion dv7-1060ef Pavilion dv7-1060eg Pavilion dv7-1060el Pavilion dv7-1060em Pavilion dv7-1060en Pavilion dv7-1060eo Pavilion dv7-1060ep Pavilion dv7-1060ew Pavilion dv7-1060ez Pavilion dv7-1065ef Pavilion dv7-1067ef Pavilion dv7-1070eb Pavilion dv7-1070ed Pavilion dv7-1070ee Pavilion dv7-1070ef Pavilion dv7-1070eg Pavilion dv7-1070ei Pavilion dv7-1070ek Pavilion dv7-1070el Pavilion dv7-1070eo Pavilion dv7-1070ev Pavilion dv7-1075la Pavilion dv7-1080ed Pavilion dv7-1080el Pavilion dv7-1080eo Pavilion dv7-1080es Pavilion dv7-1080ew Pavilion dv7-1080ez Pavilion dv7-1090eb Pavilion dv7-1090ed Pavilion dv7-1090en Pavilion dv7-1090eo Pavilion dv7-1090er Pavilion dv7-1092eo Pavilion dv7-1093eo Pavilion dv7-1094eo Pavilion dv7-1095eo Pavilion dv7-1098eo Pavilion dv7-1099ef Pavilion dv7-1100 Pavilion dv7-1100ef Pavilion dv7-1100eg Pavilion dv7-1100em Pavilion dv7-1101ef Pavilion dv7-1101em Pavilion dv7-1101xx Pavilion dv7-1102tx Pavilion dv7-1102xx Pavilion dv7-1103ea Pavilion dv7-1103ef Pavilion dv7-1103tx Pavilion dv7-1103xx Pavilion dv7-1104ef Pavilion dv7-1104TX Pavilion dv7-1105ea Pavilion dv7-1105eg Pavilion dv7-1105em Pavilion dv7-1105tx Pavilion dv7-1106ef Pavilion dv7-1106eg Pavilion dv7-1107ea Pavilion dv7-1107ef Pavilion dv7-1107tx Pavilion dv7-1110ea Pavilion dv7-1110ef Pavilion dv7-1110eg Pavilion dv7-1112eg Pavilion dv7-1114ef Pavilion dv7-1115ef Pavilion dv7-1115eg Pavilion dv7-1116ef Pavilion dv7-1117ef Pavilion dv7-1118eg Pavilion dv7-1119ef Pavilion dv7-1119em Pavilion dv7-1120ef Pavilion dv7-1120eg Pavilion dv7-1122eg Pavilion dv7-1123ca Pavilion dv7-1123ef Pavilion dv7-1123eg Pavilion dv7-1125ea Pavilion dv7-1125ef Pavilion dv7-1125eg Pavilion dv7-1127cl Pavilion dv7-1128ca Pavilion dv7-1129wm Pavilion dv7-1130ea Pavilion dv7-1130eg Pavilion dv7-1130us Pavilion dv7-1131eg Pavilion dv7-1132eg Pavilion dv7-1132nr Pavilion dv7-1133cl Pavilion dv7-1134us Pavilion dv7-1135ea Pavilion dv7-1135nr Pavilion dv7-1137us Pavilion dv7-1140eg Pavilion dv7-1140en Pavilion dv7-1145ef Pavilion dv7-1145eg Pavilion dv7-1150ef Pavilion dv7-1150eg Pavilion dv7-1150us Pavilion dv7-1151xx Pavilion dv7-1153ca Pavilion dv7-1157cl Pavilion dv7-1160eg Pavilion dv7-1165eg Pavilion dv7-1166eg Pavilion dv7-1170eg Pavilion dv7-1170us Pavilion dv7-1172eg Pavilion dv7-1174ca Pavilion dv7-1175eg Pavilion dv7-1175nr Pavilion dv7-1177ca Pavilion dv7-1180eg Pavilion dv7-1183cl Pavilion dv7-1185eg Pavilion dv7-1190eg Pavilion dv7-1195eg Pavilion dv7-1196eg Pavilion dv7-1198eg Pavilion dv7-1199ef Pavilion dv7-1199eg Pavilion dv7-1200 Pavilion dv7-1200eg Pavilion dv7-1201ef Pavilion dv7-1201eg Pavilion dv7-1201tx Pavilion dv7-1201xx Pavilion dv7-1202ef Pavilion dv7-1202TX Pavilion dv7-1203ef Pavilion dv7-1203em Pavilion dv7-1204ef Pavilion dv7-1204eg Pavilion dv7-1205ef Pavilion dv7-1205eg Pavilion dv7-1205tx Pavilion dv7-1206ef Pavilion dv7-1206tx Pavilion dv7-1207ef Pavilion dv7-1207tx Pavilion dv7-1208ef Pavilion dv7-1208tx Pavilion dv7-1209em Pavilion dv7-1209tx Pavilion dv7-1210ea Pavilion dv7-1210ef Pavilion dv7-1210eg Pavilion dv7-1210tx Pavilion dv7-1211ea Pavilion dv7-1211TX Pavilion dv7-1212ea Pavilion dv7-1212tx Pavilion dv7-1213ea Pavilion dv7-1213TX Pavilion dv7-1214ea Pavilion dv7-1214tx Pavilion dv7-1215ef Pavilion dv7-1215eg Pavilion dv7-1215tx Pavilion dv7-1216tx Pavilion dv7-1217em Pavilion dv7-1220ef Pavilion dv7-1220eg Pavilion dv7-1220em Pavilion dv7-1223ca Pavilion dv7-1225ef Pavilion dv7-1228ca Pavilion dv7-1230eg Pavilion dv7-1232nr Pavilion dv7-1240us Pavilion dv7-1243cl Pavilion dv7-1245ca Pavilion dv7-1245dx Pavilion dv7-1245ef Pavilion dv7-1247cl Pavilion dv7-1249ef Pavilion dv7-1250eg Pavilion dv7-1250en Pavilion dv7-1251eg Pavilion dv7-1252eg Pavilion dv7-1253ca Pavilion dv7-1260us Pavilion dv7-1261wm Pavilion dv7-1262eg Pavilion dv7-1262us Pavilion dv7-1264nr Pavilion dv7-1267cl Pavilion dv7-1270ca Pavilion dv7-1270eg Pavilion dv7-1270us Pavilion dv7-1273cl Pavilion dv7-1275dx Pavilion dv7-1279wm Pavilion dv7-1280eg Pavilion dv7-1285dx Pavilion dv7-1289eg Pavilion dv7-1290eg Pavilion dv7-1299ef Pavilion dv7-2000 Pavilion dv7-2001xx Pavilion dv7-2003tx Pavilion dv7-2005eg Pavilion dv7-2010 tx Pavilion dv7-2010eg Pavilion dv7-2011eg Pavilion dv7-2011TX Pavilion dv7-2012 tx Pavilion dv7-2013tx Pavilion dv7-2014tx Pavilion dv7-2015ef Pavilion dv7-2015eg Pavilion dv7-2015TX Pavilion dv7-2016eg Pavilion dv7-2016tx Pavilion dv7-2017eg Pavilion dv7-2019ca Pavilion dv7-2020ef Pavilion dv7-2021tx Pavilion dv7-2022eg Pavilion dv7-2022TX Pavilion dv7-2023eg Pavilion dv7-2025ef Pavilion dv7-2025eg Pavilion dv7-2030ea Pavilion dv7-2030ef Pavilion dv7-2030sf Pavilion dv7-2033ef Pavilion dv7-2033eg Pavilion dv7-2033sf Pavilion dv7-2034eg Pavilion dv7-2035ef Pavilion dv7-2035eg Pavilion dv7-2036eg Pavilion dv7-2037ef Pavilion dv7-2037eg Pavilion dv7-2040ca Pavilion dv7-2040ef Pavilion dv7-2040sf Pavilion dv7-2040us Pavilion dv7-2043cl Pavilion dv7-2044ca Pavilion dv7-2045ea Pavilion dv7-2045eg Pavilion dv7-2046eg Pavilion dv7-2050ea Pavilion dv7-2050ef Pavilion dv7-2055eg Pavilion dv7-2060ef Pavilion dv7-2060eg Pavilion dv7-2065ef Pavilion dv7-2065eg Pavilion dv7-2070ea Pavilion dv7-2070ef Pavilion dv7-2070eg Pavilion dv7-2075eg Pavilion dv7-2078ca Pavilion dv7-2080eg Pavilion dv7-2090eg Pavilion dv7-2100 Pavilion dv7-2100eg Pavilion dv7-2104 tx Pavilion dv7-2105 tx Pavilion dv7-2107tx Pavilion dv7-2109 tx Pavilion dv7-2110eg Pavilion dv7-2110sa Pavilion dv7-2110sf Pavilion dv7-2110tx Pavilion dv7-2111 tx Pavilion dv7-2111us Pavilion dv7-2112 tx Pavilion dv7-2112eg Pavilion dv7-2113sf Pavilion dv7-2114tx Pavilion dv7-2115eg Pavilion dv7-2115sf Pavilion dv7-2117ef Pavilion dv7-2118sf Pavilion dv7-2120ef Pavilion dv7-2120eg Pavilion dv7-2120sa Pavilion dv7-2120sf Pavilion dv7-2122TX Pavilion dv7-2123 tx Pavilion dv7-2124tx Pavilion dv7-2125eg Pavilion dv7-2125sf Pavilion dv7-2125tx Pavilion dv7-2126tx Pavilion dv7-2127sf Pavilion dv7-2128tx Pavilion dv7-2130eg Pavilion dv7-2130sf Pavilion dv7-2133eg Pavilion dv7-2135sf Pavilion dv7-2138ef Pavilion dv7-2138sf Pavilion dv7-2140eg Pavilion dv7-2140sf Pavilion dv7-2142eg Pavilion dv7-2143sg Pavilion dv7-2145ef Pavilion dv7-2145eg Pavilion dv7-2150eg Pavilion dv7-2155eg Pavilion dv7-2157ca Pavilion dv7-2160ef Pavilion dv7-2160eg Pavilion dv7-2165ef Pavilion dv7-2165sg Pavilion dv7-2170ef Pavilion dv7-2170eg Pavilion dv7-2170us Pavilion dv7-2173ca Pavilion dv7-2173cl Pavilion dv7-2174ca Pavilion dv7-2175eg Pavilion dv7-2177cl Pavilion dv7-2180eg Pavilion dv7-2180us Pavilion dv7-2185dx Pavilion dv7-2190ef Pavilion dv7-2200 Pavilion dv7-2201 tx Pavilion dv7-2204tx Pavilion dv7-2206tx Pavilion dv7-2210eg Pavilion dv7-2210tx Pavilion dv7-2211tx Pavilion dv7-2212ef Pavilion dv7-2212eg Pavilion dv7-2212sf Pavilion dv7-2212tx Pavilion dv7-2215eg Pavilion dv7-2215sa Pavilion dv7-2215sf Pavilion dv7-2220ef Pavilion dv7-2220eg Pavilion dv7-2220sf Pavilion dv7-2225ef Pavilion dv7-2225sf Pavilion dv7-2225sg Pavilion dv7-2225ss Pavilion dv7-2227sf Pavilion dv7-2230ea Pavilion dv7-2230eg Pavilion dv7-2230es Pavilion dv7-2230sa Pavilion dv7-2230sf Pavilion dv7-2235es Pavilion dv7-2238sf Pavilion dv7-2240ef Pavilion dv7-2250sf Pavilion dv7-2255sf Pavilion dv7-2260ef Pavilion dv7-2270ef Pavilion dv7-2270us Pavilion dv7-2273ca Pavilion dv7-2273cl Pavilion dv7-2277cl Pavilion dv7-2278ca Pavilion dv7-2280ef Pavilion dv7-3000 Pavilion dv7-3001xx Pavilion dv7-3002tx Pavilion dv7-3003tx Pavilion dv7-3005eg Pavilion dv7-3005sf Pavilion dv7-3006TX Pavilion dv7-3007sg Pavilion dv7-3007tx Pavilion dv7-3008tx Pavilion dv7-3010eg Pavilion dv7-3010ew Pavilion dv7-3010sf Pavilion dv7-3010sg Pavilion dv7-3015eg Pavilion dv7-3015sf Pavilion dv7-3020ea Pavilion dv7-3020eg Pavilion dv7-3020es Pavilion dv7-3020ew Pavilion dv7-3020sa Pavilion dv7-3021ea Pavilion dv7-3024ca Pavilion dv7-3025sf Pavilion dv7-3028ca Pavilion dv7-3030eg Pavilion dv7-3030ew Pavilion dv7-3030sf Pavilion dv7-3048ca Pavilion dv7-3050eg Pavilion dv7-3051xx Pavilion dv7-3057nr Pavilion dv7-3060ca Pavilion dv7-3060us Pavilion dv7-3061nr Pavilion dv7-3063cl Pavilion dv7-3065dx Pavilion dv7-3067cl Pavilion dv7-3067nr Pavilion dv7-3069wm Pavilion dv7-3074ca Pavilion dv7-3078nr Pavilion dv7-3079nr Pavilion dv7-3079wm Pavilion dv7-3080ca Pavilion dv7-3080ed Pavilion dv7-3080ef Pavilion dv7-3080eg Pavilion dv7-3080us Pavilion dv7-3085dx Pavilion dv7-3089nr Pavilion dv7-3090ed Pavilion dv7-3090eg Pavilion dv7-3098ca Pavilion dv7-3100 Pavilion dv7-3101ea Pavilion dv7-3101sa Pavilion dv7-3101tx Pavilion dv7-3105TX Pavilion dv7-3107TX Pavilion dv7-3108tx Pavilion dv7-3109TX Pavilion dv7-3110ea Pavilion dv7-3110ef Pavilion dv7-3110eg Pavilion dv7-3110es Pavilion dv7-3110sf Pavilion dv7-3110sg Pavilion dv7-3110TX Pavilion dv7-3111ea Pavilion dv7-3112ea Pavilion dv7-3112eo Pavilion dv7-3112sa Pavilion dv7-3112tx Pavilion dv7-3113tx Pavilion dv7-3114tx Pavilion dv7-3115ea Pavilion dv7-3115tx Pavilion dv7-3116tx Pavilion dv7-3118ef Pavilion dv7-3118tx Pavilion dv7-3119ef Pavilion dv7-3120eg Pavilion dv7-3120sf Pavilion dv7-3120sg Pavilion dv7-3120tx Pavilion dv7-3125ef Pavilion dv7-3125eg Pavilion dv7-3125sf Pavilion dv7-3125sg Pavilion dv7-3126eg Pavilion dv7-3126tx Pavilion dv7-3127eg Pavilion dv7-3127tx Pavilion dv7-3128ca Pavilion dv7-3128eg Pavilion dv7-3130eg Pavilion dv7-3130eo Pavilion dv7-3130sb Pavilion dv7-3133el Pavilion dv7-3135eg Pavilion dv7-3140eb Pavilion dv7-3140ef Pavilion dv7-3140eg Pavilion dv7-3140sf Pavilion dv7-3145ef Pavilion dv7-3145sf Pavilion dv7-3148ca Pavilion dv7-3150ez Pavilion dv7-3150sg Pavilion dv7-3152ca Pavilion dv7-3153ca Pavilion dv7-3155eb Pavilion dv7-3155ef Pavilion dv7-3155el Pavilion dv7-3157ca Pavilion dv7-3160eb Pavilion dv7-3160eg Pavilion dv7-3160el Pavilion dv7-3160ep Pavilion dv7-3160es Pavilion dv7-3160us Pavilion dv7-3162nr Pavilion dv7-3163cl Pavilion dv7-3163ef Pavilion dv7-3164cl Pavilion dv7-3165dx Pavilion dv7-3165eb Pavilion dv7-3165ef Pavilion dv7-3165el Pavilion dv7-3166eb Pavilion dv7-3166nr Pavilion dv7-3167nr Pavilion dv7-3169wm Pavilion dv7-3170ca Pavilion dv7-3170eg Pavilion dv7-3170ez Pavilion dv7-3171nr Pavilion dv7-3173ca Pavilion dv7-3173nr Pavilion dv7-3174ca Pavilion dv7-3174nr Pavilion dv7-3178ca Pavilion dv7-3180ef Pavilion dv7-3180es Pavilion dv7-3180sg Pavilion dv7-3180us Pavilion dv7-3183cl Pavilion dv7-3183nr Pavilion dv7-3186cl Pavilion dv7-3187cl Pavilion dv7-3188cl Pavilion dv7-3190eg Pavilion dv7-3190es Pavilion dv7-3195eg Pavilion dv7/CT Pavilion dv7t Pavilion dv7t-1000 Pavilion dv7t-1100 CTO Pavilion dv7t-1200 CTO Pavilion dv7t-2000 CTO Pavilion dv7t-2200 CTO Pavilion dv7t-3000 CTO Pavilion dv7t-3100 CTO Pavilion dv7z Pavilion dv7z-1000 Pavilion dv7z-1100 CTO Pavilion dv8 Pavilion dv8-1000 Pavilion dv8-1000eb Pavilion dv8-1001tx Pavilion dv8-1001xx Pavilion dv8-1002tx Pavilion dv8-1003tx Pavilion dv8-1005tx Pavilion dv8-1007tx Pavilion dv8-1009tx Pavilion dv8-1010el Pavilion dv8-1010er Pavilion dv8-1010tx Pavilion dv8-1050eg Pavilion dv8-1050ep Pavilion dv8-1050es Pavilion dv8-1080ea Pavilion dv8-1080ed Pavilion dv8-1080ez Pavilion dv8-1090ef Pavilion dv8-1090ev Pavilion dv8-1090ez Pavilion dv8-1093ca Pavilion dv8-1099eo Pavilion dv8-1100 Pavilion dv8-1103TX Pavilion dv8-1104 tx Pavilion dv8-1110ea Pavilion dv8-1150es Pavilion dv8-1180eg Pavilion dv8-1180ez Pavilion dv8-1185eg Pavilion dv8-1190ef Pavilion dv8-1190ez Pavilion dv8-1200 Pavilion dv8-1210eg Pavilion dv8-1220ef Pavilion dv8-1220eg Pavilion dv8-1250ea Pavilion dv8-1250eg Pavilion dv8-1250es Pavilion dv8-1280ez Pavilion dv8-1285ez Pavilion dv8-1290eo Pavilion dv8-1290ez Pavilion dv8-1295ez Pavilion dv8t Pavilion dv8t-1000 Pavilion dv8t-1000 CTO
Αντικαθιστά την μπαταρία HP: 464059-121 464059-141 480385-001 516355-001 516916-001 HSTNN-DB74 HSTNN-DB75 HSTNN-IB74 HSTNN-IB75 HSTNN-OB75 HSTNN-XB75
Χημική Σύνθεση Li-Ion
Διαστάσεις (mm) 271.20 x 50.40 x 21.40 mm
Τάση 14.4V
Ισχύς Κατανάλωσης 63wh
Χωρητικότητα 4400mAh
Βάρος(gr) 370.0000
Κατασκευαστής PATONA
Color-Χρώμα Μαύρο-Black

Αξιολογήσεις

There are no reviews yet!

Write a Review

Ετικέτες

Χρησιμοποιήστε κενά για να διαχωρίσετε ετικέτες, Χρησιμοποιήστε μονά εισαγωγικά (') για φράσεις.

- +